Title Image

Emma van Noort x Bas Kwakman

 

 

Over de samenwerking

Kunstenaar Emma van Noort en schrijver/kunstenaar Bas Kwakman delen een fascinatie voor architectuur, de filosofie van de ideale maat, de grens van natuur en cultuur en de samensmelting van taal en beeld. Op basis van hun gesprekken schreef Bas Kwakman een poëzie-cyclus, gebaseerd op het boek Vers Une Architecture (Le Corbusier,1920) en hij verzocht Emma om met schrappen en weglakken haar eigen taal uit het gedicht te halen. Deze interventies vormen de taalbasis voor het Raamwerk, waarbij een eerder onderzoek van Emma, waarin ze met een vlak vinyl de vormtaal van het strand en de zee onderzocht, de beeldbasis vormen.

 

Emma van Noort

Functionaliteit, hoe onpopulair dit in een artistieke context ook klinkt, is een gegeven waar ik graag mee speel. Ik onderzoek het gezegde ‘Form Follows Function’ in de context van transport, materialiteit en de ‘menselijke maat’. Mijn sculpturale handschrift is beïnvloed door gestandaardiseerde infrastructuren dat onze beweging manipuleert in een stedelijke en huiselijke setting. Praktische beweegredenen vormen een kader waarbij beperkingen resulteren in modulaire multifunctionele objecten. Materiaal onderzoek vormt de basis voor mijn huidige werk waarbij ik de materialen de weg laat leiden naar hun historische context. Ik imiteer en hergebruikt materialen die ik plaats en verplaats tot een nieuwe infrastructuur en laat deze onderling een nieuwe contextuele samenwerking aangaan.

 

Bas Kwakman

Bas Kwakman is beeldend kunstenaar, schrijver en uitgever. Hij was medeoprichter/ redacteur van Tortuca, tijdschrift voor literatuur en beeldende kunst en van 2003 – 2019 directeur van Poetry International Rotterdam. In zijn beeldend werk onderzoekt hij ontmoetingen van taal en beeld. Zijn literaire werken verschijnen bij uitgeverij De Arbeiderspers.

www.baskwakman.nl
www.singeluitgeverijen.nl/auteur/bas-kwakman

Category

Project RaamWerk II