Constance van Duinen

Constance van Duinen, Rotterdam: beeldend kunstenaar/tapdanser, monumentaal werk, installaties, grafiek, theatervormgeving, film.

Inspiratie: Azië, bombardement Rotterdam, familiefoto’s.

 

Over Project Raamwerk:
Meru-tempel Bali
Ooit gingen mijn bondgenoot en ik naar Indonesië op zoek naar mijn Nederlands-Indische roots. Dat
viel vies tegen. Ik voelde me daar geen Indonesisch, een beetje een Indisch, vooral een heel Hollands
meisje. Op Java en Bali aangekomen zag ik enorme tempelruïnes. Die maakten diepe indruk op me. De door aardbevingen ineengestorte tempels werden opnieuw opgebouwd en archeologen nummerden de stenen. We bedachten dat als we ’s nachts de nummering zouden veranderen er hele andere tempelsculpturen zouden ontstaan, in a different order. Daar en in Thailand werd het idee van mijn Meru-project geboren.

 

Meru-temple Bali
Once, my ally and I went to Indonesia in search of my Dutch-Indonesian roots. It was a real disappointment. I didn't feel Indonesian there, just a bit of a Dutch-Indonesian, mainly a very Dutch girl.  When I arrived on Java and Bali, I saw enormous temple ruins. They made a deep impression on me. The temples, which had collapsed in earthquakes, were being rebuilt and archaeologists were numbering the stones. We thought that if we changed the numbering overnight, completely different
temple sculptures would emerge, in a different order. There and in Thailand, the idea of my Meru project was born.

 

Raamwerk NEstudio’s: foto Meru-tempel Bali, vooraankondiging film, première oktober 2021 in Hal 3 Utopia Rotterdam i.s.m. Hans Werlemann (fotografie/film/montage), Claudi Cornaz (film/montage), Michael de Miranda (muziek), Constance van Duinen (idee/regie/sculptuur/tapdans).

 

www.constancevanduinen.nl

www.facebook.com/constance.vanduinen

Category

Project Raamwerk