Twee publicaties van Don Satijn

In 2020 zijn er twee boeken van Don Satijn uitgegeven. Het Boek CODES gaat over encrypties in het werk van Don Satijn. Het boek is in privébeheer uitgegeven en verkrijgbaar in Rotor galerie Gorinchem of bij de kunstenaar.  Het boek Codes & Encryptions gaat eveneens over

Project Artists voor artists

Don Satijn initieert het project artists for artists; een project waar 50% van de bruto opbrengst van het werk gestort werd in het Prins Bernhard Cultuurfonds ter ondersteuning van diverse kunstprojecten van jonge kunstenaars. Marjoke Schulten participeerde in dit project.

Groepsexpo met Don Satijn in Werkendam

Don Satijn exposeert in Galerie Martin Copier Werkendam. Het is een groepstentoonstelling "Geef me de ruimte", waarbij 50% van de verkoop opbrengst bestemd is voor het Leger des Heils Don toont er in mei-oktober 2020 er stalen beelden en perforaties.